Dành cho cổ đông

Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021

Phê duyệt phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021

  • Địa chỉ  liên lạc: Tầng 3 Nhà B, 187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội

  • Điện thoại:    024.3915 1111
  • Fax:             024.3512 1611
  • Email:           info@vla.vn

Liên hệ với chúng tôi