Dành cho cổ đông

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection or reload the browserDisable in this text fieldRephraseRephrase current sentenceEdit in Ginger×

Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021

Phê duyệt phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021

  • Địa chỉ  liên lạc: Tầng 3 Nhà B, 187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội

  • Điện thoại:    024.3915 1111
  • Fax:             024.3512 1611
  • Email:           info@vla.vn

Liên hệ với chúng tôi