VMS.NET

20/08/2015     10265 lượt xem

1. Phần mềm Kế toán

Phần mềm Kế toán VLA cung cấp đầy đủ các phân hệ với các chức năng đơn giản và dễ sử dụng, hỗ trợ việc truyền nhận tổng hợp số liệu giữa các chi nhánh – cửa hang – văn phòng giúp cho doanh nghiệp hoàn toàn có thể quản lí và làm chủ được mọi hoạt động kinh tế phát sinh của mình.

 

Quỹ tiền mặt


        - Lập các và in các chứng từ, phiếu thu, chi trực tiếp trên phần mềm
        - Xem các báo cáo tại quỹ tiền mặt, tiền mặt bằng ngoại tệ tại bất kì thời điểm nào

Tiền gửi ngân hàng

        - Lập và in các chứng từ, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi
        - Xem các báo cáo tại quỹ tiền gửi, tiền gửi bằng ngoại tệ tại mọi thời điểm.

Quản lý Tài sản cố định (TSCĐ)

        - Quản lý chi tiết TSCĐ từ khi mua TSCĐ, Ghi tăng, Ghi giảm, Điều chuyển, Điều chỉnh, Tính khấu hao
        - Mua TSCĐ:Phần mềm lưu trữ đầy đủ thông tin của các TSCĐ khi mới mua.
        - Ghi tăng: Ghi nhận TSCĐ bằng chứng từ kế toán trước khi đem vào sử dụng.
        - Điều chuyển: Cho phép điều chuyển TSCĐ từ bộ phận nàysang các bộ phận khác.
        - Điều chỉnh: Cho phép lập chứng từ điều chỉnh nguyên giá, giá trị tính khấu hao và thời gian sử dụng TSCĐ đang trong quá trình sử dụng.
        - Tính khấu hao: Hàng tháng các TSCĐ đang sử dụng sẽ được tính khấu hao tháng và hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ.
        - Ghi giảm TSCĐ: Cho phép lập chứng từ ghi giảm TSCĐ trong trường hợp ngừng sử dụng TSCĐ.

Phân hệ báo cáo

       - Cho phép người dùng tự tạo, căn chỉnh font chữ, độ lớn, màu sắc,… của mẫu báo cáo theo chuẩn của mỗi đơn vị.
       - Người dùng có thể liên kết đến các chứng từ để chỉnh sửa ngay trên báo cáo.
       - Các báo cáo được liên kết với nhau, tạo sự thuận tiện khi theo dõi số liệu từ tổng quát đến chi tiết.
       - Báo cáo công nợ: Thống kê đầy đủ công nợ phải thu của khách hàng, công nợ phải trả cho nhà cung cấp và công nợ của nhân viên.
       - Báo cáo cân đối kế toán:Người dùng có thể thiết lập công thức động để thống kê số liệu từ các tài khoản kế toán một cách linh hoạt
       - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Các tiêu chí được tùy biến và số liệu được tính toán theo công thức động do người dùng tự định nghĩa.

Tiện ích:

      - Hỗ trợ nhắc nhở công việc giúp người dùng sắp sếp công việc theo thời gian một cách hiệu quả nhất.
      - Tìm kiếm chứng từ thông minh, linh hoạt theo nhiều tiêu chí
      - Tra cứu nhật ký sử dụng hệ thống, các hành động thao tác trên phần mềm được lưu lại một cách chi tiết. Các thông tin đã xóa có thể khôi phục lại nhanh chóng.

 

Tin cùng chuyên mục

IPUB.NET
20/08/2015 | 14:56
XOFFICE
20/08/2015 | 14:58
WEBSITE
20/08/2015 | 14:58

  • Địa chỉ  liên lạc: Tầng 3 Nhà B, 187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội

  • Điện thoại:    024.3915 1111
  • Fax:             024.3512 1611
  • Email:           info@vla.vn

Liên hệ với chúng tôi