IPUB.NET

20/08/2015     2928 lượt xem
Bộ công cụ quản lí hiệu quả đề tài bản thảo ứng dụng cho các Nhà xuất bản iPub.NET 2009 bao gồm các phân hệ sau:
 
         1. Quản lí đề tài

         2. Quản lí đấu thầu

         3. Quản lí hợp đồng

         4. Quản lí lưu chiểu

         5. Quản lí tiến độ

         6. Quản lí thống kê báo cáo

         7. Quản lí hệ thống

         8. Quản lí danh mục
 
Tải phần mềm tại đây

Tin cùng chuyên mục

VMS.NET
20/08/2015 | 14:58
XOFFICE
20/08/2015 | 14:58
WEBSITE
20/08/2015 | 14:58

  • Địa chỉ  liên lạc: phòng 1502, tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, Q. Ba Đình, Hà Nội
  • Điện thoại:    024.3915 1111
  • Fax:             024.3512 1611
  • Email:           info@vla.vn

Liên hệ với chúng tôi