Sứ mệnh

19/08/2015     2252 lượt xem

Sứ mệnh của VLA là Phổ biến, Phát triển và Ứng dụng công nghệ thông tin trong một môi trường tập đoàn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Nhanh chóng tiếp thu các công nghệ mới tiên tiến trên thế giới nhằm xây dựng và phát triển các sản phẩm chiến lược mang lại lợi ích chung cho toàn xã hội.

Tin cùng chuyên mục

Giới thiệu
20/08/2015 | 15:08
Mục tiêu
21/08/2015 | 11:34
Cam kết và Giá trị
21/08/2015 | 14:01

  • Địa chỉ  liên lạc: phòng 1502, tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, Q. Ba Đình, Hà Nội
  • Điện thoại:    024.3915 1111
  • Fax:             024.3512 1611
  • Email:           info@vla.vn

Liên hệ với chúng tôi