Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

21/01/2022     155 lượt xem

1. Tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tải file tại đây

2. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tải file tại đây

3. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tải file tại đây

4. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Tải file tại đây

5. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Tải file tại đây

  • Địa chỉ  liên lạc: Tầng 3 Nhà B, 187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội

  • Điện thoại:    024.3915 1111
  • Fax:             024.3512 1611
  • Email:           info@vla.vn

Liên hệ với chúng tôi